Proč kamna netáhnou?

V případě, že kamna netáhnou pouze z důvodu zaneseného komínu, řešení je nasnadě. Stačí odstranit nánosy a můžeme topit dál. V dnešní době ale často kamna nebo krby netáhnou z mnoha jiných důvodů.

Častou příčinou je například výměna starých oken za nová, která mnohem více těsní. Oheň ke svému hoření potřebuje značné množství kyslíku. V momentě, kdy vyměníme stará špaletová okna z nová těsná plastová nebo „euro“ okna, dojde k rapidnímu úbytku přísunu kyslíku a kamna najednou začnou skomírat. Po rekonstrukci může dojít ke skokovému a razantnímu snížení kvality hoření, snížení tahu nebo i ke zvýšení úniků spalin do interiéru.

Další častou příčinou problémů s tahem kamen a krbů je nedostatečná zkušenost se spalováním. Krby a kamna si pořizují i lidé, kteří nikdy předtím pevnými palivy netopili a nemají tak zkušenosti s údržbou ani s výběrem palivového dříví. Mnohdy navíc podcení návrh a koncepci komínu, který potom nemá vhodnou účinnou výšku (ta se počítá od zaústění kouřovodu do komína po nejvyšší bod komína). Tato minimální účinná výška komína je 5 metrů. To však nejde brát paušálně. Naopak pro každý konkrétní spotřebič v konkrétním umístění koncipovat spalinovou cestu přímo na míru.

Jak čistit kouřovod?

Je jedno jestli použijeme klasickou štětku anebo moderní kominickou štětku s pružnou a nastavitelnou tyčí. Ta se dá prodlužovat prakticky do jakékoliv délky a kouřovod tak při čištění není nutné rozebírat.

U komínu probíhá čištění podobným způsobem jako u kouřovodu. Při použití nastavitelné a pružné komínové štětky lze komín čistit ze země skrz komínová dvířka, bez nutnosti lézt na střechu. Každý komín by měl obsahovat komínová dvířka a měl by být zajištěn bezpečný přístup k ústí komína v souladu s předpisy BOZP. Zjednodušeně řečeno, každý jednotlivý uživatel by měl být schopen pomocí obyčejného zrcátka (v případě rovného komína) čistícími dvířky zkontrolovat průchodnost komína nebo úroveň zanesení.

Co dělat když kamna netáhnou?

Podívejte se na reportáž z pořadu Rady ptáka loskutáka, kde Michal Pechlát odpovídá na otázku "Co dělat pro zlepšení tahu kamen?".