Krbové komíny


Jedná se komínové těleso z nekorodující oceli.

SVISLÝ KOUŘOVOD PLNÍCÍ FUNKCI KOMÍNOVÉHO TĚLESA

- třísložkový systém Bertrams DW 22.5

Technické údaje komínu pro vnitřní průměr 200mm:
Vnitřní vložka: plasmaticky svařená nerez ocel tl. 1,0mm, jakost: 17349
Izolace: tl. 50 - 60mm, bod tání nad 1000^(o)
Vnější plášť: rovněž nekorodující ocel (povrch lesklý/zrcadlo), jakost 17241 pr. 320mm

Požární bezpečnost: komín je kruhový pr. 320mm (vnější), ale je nutno připočítat dalších minimálně 50mm!!! na každou stranu, což je minimální ochranné pásmo komína v němž nesmí být umístěny žádné hořlavé a nesnadno hořlavé hmoty, elektroinstalace apod.

Ústí komína bude opatřeno Medingerovou deskou, jelikož komín nemá neúčinnou výšku bez standardního napojení kouřovodu přes sopouch tj. jedná se o svislý kouřovod plnící funkci komínového tělesa. Ústí komína bude muset být přístupné kontrole a čištění a to v souladu s předpisy bezpečnosti práce – tj. přístup zajištěn "padákem" ve střeše a stupačkami na taškách !!! (bez tohoto přístupu k ústí nemůže být vystavena kladná výchozí revizní zpráva spalinové cesty). Nejedná se o standardní komín tj. není opatřen čistícím kusem v neúčinné výšce a je tudíž nutno počítat, s tím že saze/nečistoty vzniklé spalováním dřeva se budou usazovat v krbové vložce (zvláště při čištění), přes kterou bude jedině možné komín čistit + z ústí.

krbove-002  krbove-001