Jak správně topit v kamnech nebo krbu

Jakým dřevem topit?

Musíme si dát opravdu dobrý pozor na to, jaké dřevo nebo jaké palivo používáme, především o jaké vlhkosti. Čím menší je vlhkost paliva, tím lepší je celkově provoz kamen (krbu nebo kotle), vyšší výhřevnost a dochází i ke kvalitnějšímu spalování. Čím vlhčí palivo přiložíte, tím více vody s v tu chvíli musí začít ze dřeva odpařovat. Tak dochází k zanášení spalinové cesty a kamen a ke zvýšené tvorbě dehtu. Pro kvalitní hoření je nutný i dostatečný přísun kyslíku. Pokud chceme, aby dřevo vydrželo hořet déle, musíme přísun kyslíku regulovat – tím ale snižujeme kvalitu hoření a opět zvyšujeme tvorbu sazí.

Pět zásad pro správné spalování:

  • Suché palivo
  • Stejně velké kusy dřeva – velké rozdíly ve velikosti dřeva v topeništi způsobují nekvalitní a nerovnoměrné hoření
  • Srovnané a ne ledabyle naházené dřevo v topeništi
  • Spalovací vzduch – je nutné zajistit dostatečný přívod kyslíku do topeniště. Jen tak dosáhneme kvalitního spalování, při kterém vzniká oxid uhličitý a nikoliv jedovatý oxid uhelnatý.
  • Kvalitní a udržovaný komín s dostatečným průměrem vložky.

Zanáší komín více uhlí nebo dříví?

Komín zanáší obojí. Důležité ale je jaké konkrétní palivo používáte. Hlavní a nejdůležitější věcí je topit důkladně vysušeným palivem. Je to důležité nejen proto, že suché palivo generuje méně sazí a tedy méně zanáší spotřebič, kouřovod i komín ale i proto, že pokud topíte vlhkým palivem, utratíte více za topení. Při vložení vlhkého paliva do topeniště je totiž zbytečně vynakládána energie na odpaření vody.

Čím můžeme topit v kamnech?

Podívejte se na video z pořadu Rady ptáka loskutáka s panem Michalem Pechlátem