Jak často kontrolovat a čistit komín?

Kominík by měl komín zkontrolovat minimálně 1x za rok. Přitom vůbec nezáleží na tom, jak často komín používáte. Každoroční kontrola komínu by tedy měla probíhat u komínu, který používáte každý den, stejně jako u toho, ve kterém zatopíte dvakrát za zimu. Komín totiž stárne stejně jako celá stavba. U komínu ale navíc hrozí riziko vyhoření sazí.

Co ukládá zákon majitelům nemovitostí ohledně komínů?

Nařízení vlády platné od 1.1.2011 ukládá provozovatelům komínů nechat si komín pravidelně, tedy minimálně 1x za rok vyčistit a zkontrolovat odborně způsobilou osobou.

Jaké hrozí problémy při nedodržení pravidelných prohlídek komínu?

Největším probléme je to, že nevíme přesně, co se v komíně odehrává, jak je zanesen, zda není ucpaný apod. Není neobvyklé, když při kontrole vyndaváme z komínu mrtvé holuby, narazíme na porušené a prasklé komínové vložky nebo vysypanou suť, která brání volnému průchodu spalin. Pravidelné kontroly spalinových cest jsou tedy opravdu důležité a to bez ohledu na nařízení vlády nebo vyhlášky.

Rozhovor s technikem Kominictví Pechlát

Rozhovor s technikem KOMINICTVÍ PECHLÁT, panem Petrem Moravcem, na téma pravidelného čištění komínů a nutnosti přistoupit k rekonstrukci nebo stavbě nového komínu.