Zděné komíny

Zděné komíny

Zděný komín EKO

Moderní komínové systémy jsou vhodné pro všechny druhy staveb (rodinné domy, bytové domy, chaty, administrativní a průmyslové objekty, kotelny ústředního vytápění). Záleží pouze na účelu pro který má komín sloužit a na preferencích zákazníka, který komín si vybere ze široké škály komínů, které jsou v tuto chvíli nabízeny naší společností Kominictví PECHLÁT s.r.o.

Moderní vícesložkové zděné komíny

Moderní stavebnicový vícesložkový zděný komín je opatřen téměř vždy zadním větráním, s keramickou vložkou a tepelnou izolací umístěnou v plášťových tvárnicích (z liaporbetonu jako např. Schiedel a EKO anebo z keramických tvarovek jako např. CIKO a Schlagmann). Zadní větrání komína slouží k odvodu vlhkosti z izolace komínového průduchu a případnému nežádoucímu úniku spalin. Komín je určen pro ruční montáž a je dodáván po jednotlivých komponentech, které jsou podrobně popsány v montážním návodu. Komín je určen pro připojení spotřebičů (kotlů) na plynná, kapalná i tuhá paliva.

Stavebnicové třísložkové zděné komíny nabízíme a montujeme pouze a výhradně od těchto výrobců: Schiedel a.s., EKO KOMÍNY s.r.o., CIKO s.r.o. a WINKLMANN s.r.o. Dodáváme a montujeme komíny pouze od uvedených výrobců. Český trh je v tuto chvíli zaplaven obrovským množstvím komínových systému anebo „nesystémů“. Sám to znám z vlastní zkušenosti když si chci koupit nějaký výrobek a v momentě kdy se o to začnu zajímat, tak zjistím, že na trhu existuje 1000 těchto výrobků od různých výrobců a já nemám šanci vyhodnotit jestli je pro mě nejlepší ten nejlevnější kvůli ceně anebo ten nejdražší, protože by měl být asi i nejkvalitnější. Úplně stejná situace je i v tomto oboru a tak je naše úloha kominíků jako profesionálů, kteří se všemi systémy potkávají každý den v praxi, dle mého názoru nezastupitelná.

Prosím Vás zároveň laskavě o pochopení, že po telefonu neprovádíme žádné konzultace týkající se správného výběru komínového systému. S přáním pěkného dne Michal Pechlát.

Ve zkratce: Do cihelného domu cihelný komín. Proč cihelný komín? Skvělé tepelné vlastnosti, broušené tvarovky lepící se na lepidlo a tím pádem rychlá a snadná výstavba, rovnoměrný podklad pod omítku, minimální vlhkostní roztažnost.

Alternativou k cihelným komínům jsou nerezové komíny.

Požadavky na odvod spalin u moderních spotřebičů

Zděný betonový komín EKO

Novodobé spotřebiče jsou naproti tomu konstruovány za účelem co nejvyšší účinnosti a tak jsou jejich spaliny poměrně studené již v momentě kdy spotřebič opouštějí do komína. Nějaká přídavná zařízení do kouřovodů jsou z mého pohledu naprosto zbytečná ba co víc kontraproduktivní. Teplota těchto spalin se pohybuje již na relativně nízké úrovni mezi 100-180°C a odebírat z nich ještě dále teplo je z mého pohledu nežádoucí z toho důvodu, že jako kominík potřebuji, aby spaliny opouštěly komín ještě v plynném stavu. Pokud totiž tyto teplé spaliny (ne horké) odcházejí komínem, který je vždy dále ochlazuje (a u klasického zděného komína např. na půdě anebo nad střechou k dochází k velkému ochlazení) dojde ke zchlazení spalin pod jejich rosný bod a jejich kondenzaci ještě v komíně. Pro klasický typ zděného komína to má katastrofální důsledky a vede to postupem času k jeho naprosté erozi a rozpadu anebo při nejlepším k procestování a průsaku dehtových map na vnější povrch komína.

A tak stejně jako dochází k vývoji v oblasti kotlů, kamen a spotřebičů paliv obecně, dochází k velice rychlému vývoji nových druhů komínů, které mají odpovídat novým nárokům na jich provoz a odolnost vůči mnoha vlivům (kondenzátům, chladu, vyhoření apod.).

Komíny z plných cihel – dnes již naprosto nevhodné řešení

V současné době je technologie vyzdívání komínů z plných pálených cihel na šířku s maltovým pojivem naprosto zastaralá a vzhledem k vývoji v posledních letech v oblasti spotřebičů paliv (kotlů, kamen apod.) i naprosto nevhodná! Dnešní spotřebiče jsou totiž konstruovány tak, aby měly co největší účinnost. Původní spotřebiče (ale rozhodně ne všechny!) běžné masové produkce, které známe ještě z let nedávných, ale snad již navždy minulých, neměly příliš vysokou účinnost, která se mimo jiné pozná i tak, že teplo vzniklé hořením paliva utíká spíše do komína (červené až bílé trubky kouřovodu) namísto do místnosti. Lidé si tak vymýšleli různé „bubny“ a zařízení, která vkládali do kouřovodu, tak aby co nejvíce tepla užili/zůstávalo v místnosti. Jednoduše řečeno: starší spotřebiče měly malou účinnost (málo tepla zůstávalo v místnosti) a mnohem vyšší teplotou spalin (někdy až katastrofálně vysokou) a tyto spaliny stačily většinou komínem prolétnout ven aniž by se v něm byly zchlazeny pod rosný bod.

Důsledky použití bezvložkových zděných komínů

Jak to dopadá, když se používají nevyvložkované zděné komíny z plných cihel, můžete vidět na následujících fotografiích.

Důsledek použití bezvložkového zděného komínu Důsledek použití bezvložkového zděného komínu Důsledek použití bezvložkového zděného komínu