Kontroly a čištění komínů

Kominík Lukáš HolubLukáš Holub - náš kominík tak jak jej znáte u Vás doma

Potřebujete zkontrolovat a vyčistit komín? Pak jste a u nás v Kominictví PECHLÁT naprosto správně!

Ať už potřebujete kontrolu a čištění komínu protože máte nějaké potíže (číslo na pohotovost najdete níže) anebo chcete mít prostě jenom klid, pak pevně věříme, že se o Váš komín umíme postarat s odborností a náležitou péčí. Zakládáme si na tom, abyste vy, NAŠI ZÁKAZNÍCI, BYLI SPOKOJENÍ, PROTOŽE JENOM TAK SI NÁS ZA ROK OBJEDNÁTE ZNOVU !

Jak často kontrolovat a čistit komín? Zde je uvedena tabulka, ve které je stanovena minimální četnost provádění příslušných kominických úkonů.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

  • 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  • 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
  • 3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  • 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  • 5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  • 6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  • 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
  • 8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Trocha předpisů. Zajímá Vás jaký předpis kontrolu a čištění komínů upravuje? Pak následující řádky jsou určeny právě Vám. Veškeré kominické činnosti související s péčí o Váš komín upravuje především dnes platné Nařízení vlády 91/2010Sb. z 1.3.2010 platné od 1.1.2011. Toto Nařízení vlády nahradilo s platností od 1.1.2011 Vyhlášku č.111/1981Sb., která platila od roku 1981 až do konce roku 2010, tedy nějakých 30 let a za tu dobu zestárla natolik, že její úprava byla více než nutná, na vyhlášku č.111/1981Sb. v jejím posledním platném znění si můžete prohlédnout zde

Michal PechlátMichal Pechlát - jednatel a obchodní ředitel

Většina lidí si nechává pravidelně kontrolovat a čistit komíny od spotřebičů na tuhá paliva, to je tak nějak bráno jako logické a samozřejmě, jelikož saze a nečistoty vzniklé při spalování tuhých paliv jsou poměrně evidentní a nepřehlédnutelné. Mnohdy se však BOHUŽEL setkávám v praxi s otázkou:“ A má prosím pěkně smysl kontrolovat také komín od plynu, to asi ne, že?“ A má odpověď je vždy zcela stejná:“zcela jednoznačně má!“ Z jakého důvodu? Protože nejen, že se komín od spotřebiče plynu zanáší a uvnitř dochází ke kondenzaci, korozi podobně jako u komínu od tuhých paliv, mohou se zde dokonce vyskytnout i saze, ale navíc kominík je zde nyní také jako autorita, která má za úkol chránit Vaše bezpečí. Samozřejmě, že se bavíme o kominíkovi s nutnou praxí a celoživotním vzděláváním, které u nás ve firmě PECHLÁT garantujeme s tatínkem naším jménem. Jde o to, že kominík s náležitou odborností musí při návštěvě zkontrolovat i přívod vzduchu a další náležitosti související s provozem takové spalinové cesty, kterých si nikdo ostatní nevšímá, ale jejich opomenutí může mít strašlivé následky. Ze své praxe zde mohu v případě zájmu některé uvést, jedná se především o novodobý fenomén otrav spalinami, které prostě neodcházejí do komínu, ale doslova se v některých případech valí do bytu.

4Pa měření4Pa měření

Tyto mnohdy smrtelné nehody mají v poslední době 3 společné jmenovatele: 1. opominutí kontrol ze strany uživatele, 2. povrchní anebo neodborné provedení kontroly kominíkem a za 3. zatěsňování našich příbytků za účelem snížení úniku tepla čím, ale zároveň uzavíráme cestu spalovacího vzduchu ke spotřebiči! JE TO JEDNODUCHÉ, KOMÍN PROSTĚ NEMŮŽE TÁHNOUT SPALINY VEN KDYŽ NENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ZVENČÍ = PROSTĚ KOMÍN ANI NEZAČNE FUNGOVAT TAK JAK MÁ, PROTOŽE PROSTĚ NEDODÁVÁME DO MÍSTNOSTI TOLIK VZDUCHU, KTERÝ BY JINAK KOMÍN RÁD ODVEDL PRYČ, ACH TA FYZIKA…..My prostě dnes houfně jak stádo ovcí utěsňujeme tj. děláme „A“, ale protože nám vlivem moderní doby nedochází některé základní fyzikální principy fungování našeho světa, tak prostě už neuděláme „B“ a riskujeme životy naše i našich rodin.To co zde píšu, není jen tak „pro nic za nic“, ale situace je tak vážná, že by to mělo běžet každý den v hlavních zprávách, alespoň 5 minut. Opravdu umírá zbytečně mnoho lidí jen z tohoto důvodu. Mám jasně podložené, že kdyby u těch smrťáků, které jsem viděl fungoval anebo byl řádný přívod vzduchu zvenčí, tak i přesto, že ty komíny tam nebyly také úplně OK, ti lidé by dodnes žili. Proto považuji kontrolu komínu od spotřebiče plynu provedenou „vzdělaným“ kominíkem za naprosto nezbytnou věc!

Jinak úplně stejný průšvih se vzduchem máme i v případě kamen, krbů a kotlů na tuhá paliva. Jinak jsem velice rád, že nám naši němečtí a rakouští kolegové poskytli regulérní nástroj jak měřit dostatečnost vzduchu v bytě anebo domě pomocí tzv. 4Pa testu neboli 4pascalového testu, kterým jasně určíme zda je provoz spotřebiče z pohledu vzduchu v pořádku anebo hrozí nějaká rizika. Více info o 4Pa testu najdete v sekci revize anebo mi zavolejte pro možnost jeho objednání, tento test totiž není součástí kontroly a čištění prováděné na základě NV 91/2010Sb.

Chcete si objednat kontrolu a čištění komínu u nás? Jak se u nás objednává? Kolik to stojí?

Kominík Lukáš HolubNáš nejmenší kominíček - "pro štěstí"

Po zavolání na naši pevnou linku se o Vás postará někdo z kancelářského personálu ať už paní Žáková, Novotná anebo jeden či druhý pan Pechlát. A jak objednávání funguje ve skutečnosti? Jakmile Vám někdo z nás zvedne telefon a Vy mu sdělíte, že chcete objednat pravidelnou kontrolu a čištění komínu tak se Vás zeptáme odkud jste a o kolik komínových průduchů by se mělo jednat, abychom Vám mohli říci přesnou cenu* za naše služby. Cenu Vám řekneme hned a Vy si můžete rozhodnout zda o nás tedy stojíte či ne. A co vše se tedy při takové telefonické objednávce dozvíte? Dozvíte se kolik bude péče o Váš komín stát a také se domluvíme na přesném dni a konkrétní hodině kdy k Vám kominík přijede. U té hodiny Vás vždy prosíme o toleranci času plus mínus 1 hodina, protože přeci jenom je to náročná práce a přesouváme se k Vám autem, takže dodržet udanou hodinu zcela přesně prostě není úplně dobře možné. V praxi Vám tedy sdělíme, že kominík přijede v úterý 17náctého v cca 10.00 hodin dopoledne a ve skutečnosti se může stát, že dorazíme až třeba v 11 hodin, ale určitě to bude v ono úterý a k tomu i toho 17tého, to zcela určitě a na DODRŽENÍ SMLUVENÝCH TERMÍNŮ SI NAŠE FIRMA OPRAVDU ZAKLÁDÁ !!! Každopádně máme u sebe telefon a pokud vidíme, že budeme mít vlivem nějakých komplikací zpoždění, pak Vám to určitě zavoláme.

* cenou se rozumí vždy cena za kominickou službu při standardním znečištění komínu a kouřovodu, v případě, že znečištění komínu je nad míru obvyklosti a vyžaduje více času a práce, než je čas anebo práce obvyklá, je Vám taková skutečnost sdělena kominíkem na místě s tím, že se domluvíte na navýšení celkové ceny v souvislosti s řádným dokončením objednané služby a případném náhradním termínu dokončení práce pokud na toto není již v denním programu kominíka prostor. Navýšení ceny a náhradní termín musí být domluvou obou stran, není tedy jednostranným aktem, ale zároveň si vyhrazujeme právo práci nedokončit a naúčtovat zákazníkovi 70% původně domluvené částky za práci, v případě, že zákazník s námi nově na místě navrženou výší ceny nesouhlasí. V ceně objednané služby není vyčištění spotřebiče paliv. Chtěl bych k tomuto dodat, že to není rozhodně nic běžného, ale pokud se někdo o svůj spotřebič nestará anebo topí mokrým dřevem nemůže platit stejně jako někdo komu prostě jenom klasicky vymeteme komín pod sezóně. Všichni kdo si nás již objednáváte víte, že k navyšování cen v průběhu práce opravdu normálně nesaháme.

Čištění komínu Čištění komínu - komín před vyčištěním
Čištění komínu - komínová vložka před vyčištěním Čištění komínu - čistící štětka

V případě velmi špatného stavu komínu dokážeme provést i jeho vyfrézování a vyvložkování keramickými nebo nerezovými komínovými vložkami.