Vložkování komínů
Komíny Služby

Poptávku vyřizuje


Josef Pechlát
josef(a)pechlat.cz
jednatel, technický ředitel
Tel: +420 777 232 811


Michal Pechlát
michal(a)pechlat.cz
jednatel, obchodní ředitel, kominík
Tel: +420 777 212 321


Zdeněk Žák
zak(a)pechlat.cz
Praha a Střední Čechy - prohlídky a konzultace
Tel: +420 777 852 811

Kde nás najdete

Kominictví PECHLÁT, s. r. o.
Široká 241
251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 773 926 445
E-mail: info(a)pechlat.cz
| mapa |

 

E-shop

Tel: +420 773 068 544
E-mail: eshop@pechlat.cze-shop

DOPORUČUJEME: Navštivte náš e-shop s komínovým sortimentem.
Nakupujte komínové příslušenství bezpečně a on-line.

Sledujte nás na osobním profilu Google+, nebo na firemním Google+

Vložkování komínů


Vložkování komínů předchází ve většině případů frézování a používá se především při rekonstrukci komínové stavby. Než se rozhodneme k samotnému zásahu frézováním a pro následné vložkování, je nezbytné nechat komínový plášť prohlédnout expertem v oblasti kominictví, a to zejména v prostoru půdy a nad střechou. Z hlediska požární bezpečnosti klientovi stavby je oprava stávajícího komínového systému nemalou zodpovědností. Je třeba zvážit a zohlednit stav a materiál stropních částí, nepodcenit nosné sloupy, které se mohou poškodit frézováním a v neposlední řadě zvážit, je-li konstrukce komínu schopna přežít vibrace a otřesy procesu frézování bez závažného poškození zdiva komínu. Tento problém z velké části odpadá u novostaveb s betonovými či keramickými stropy.


Pro vložkování komínu je průměr komínové cesty stěžejní. Většinou je tedy nutné zasáhnout frézou a zajistit tak potřebný průměr komínu. Po vyvložkování se průduch zmenší, s čímž je třeba počítat zejména v souvislosti s připojeným spotřebičem. Před samotným vložkováním je opět nutná revize komínové šachty. V případě vážného poškození je následná oprava komínového tělesa před vložkováním komínu nevyhnutelná.

Odborný dohled a profesionální přístup během celé rekonstrukce komínu je prevencí nechtěných a nepříjemných nehod a problémů. Důkladný a zodpovědný přístup k celému zásahu do komínové soustavy garantuje úspěšně provedenou rekonstrukci, dlouhodobou životnost komínu a plynulý a efektivní provoz.

Výběr vložky pro vložkování komínů

Na trhu je několik druhů vložek. Pro vložkování komínu můžeme zvolit vložku keramickou, plastovou či nerezovou. S velikostí průměru si nemusíme lámat hlavu. Vnitřní průměry vložek se prodávají v několika velikostních variantách. Vyhovující komínová vložka by měla splňovat několik zásadních kritérií. Při výběru komínové vložky přihlížíme přinejmenším k vlastnostem jako je pevnost v tlaku, nasákavost, objemová hmotnosti a kyselinotvornost. Dalšími rysy nezbytnými pro efektivní funkci vložky je odolnost proti spalinám a plynotěsnost.

Základní druhy vložek pro vložkování komínů

Nerezové komínové vložky

Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je nerezová ocel. Nerezové komínové vložky vynikají zejména dlouhou životností (spojenou s dlouhou zárukou), univerzálností (hodí se pro všechny druhy paliv) a flexibilností (vyrábí se v různých velikostech a tloušťkách materiálu, snadno se vedou v různých úhlech).

Keramické komínové vložky

Využití keramických vložek při vložkování komínů je méně obvyklé. Přesto v řadě ohledů keramické vložky vynikají. Hlavní výhodou je jejich životnost, která bývá srovnávána s celkovou životností domu. Použít je lze pro všechny druhy paliv a mají vysokou odolnost proti vyhoření a prohoření. Nevýhodou může být menší výběr průměrů a nemožnost spalinovou cestou uhýbat – komín musí vést přímo.

Plastové komínové vložky

Plastové komínové vložky nejsou zdaleka tak univerzální jako vložky keramické nebo nerezové. K jejich výhodám ale patří velmi snadná manipulace, nízká tepelná vodivost či dlouhá životnost. Plastové vložky lze použít pouze pro vložkování komínů určených pro kondenzační systémy s nízkou teplotou spalin.

  1. Důkladná kontrola spalinové cesty. Je třeba zjistit, zda se do komínového tělesa vložka vůbec vejde a zda nebude nutné komín vyfrézovat.
  2. Kontrola celistvosti a stability zdiva. Někdy je jednodušší starý komín zbourat hned, než vložkovat a do pár let bourat a kupovat vložky znovu.
  3. Výběr vhodného materiálu. Vložkování komínů se nejsnadněji provádí pomocí nerezových vložek. Ty jsou ale oproti keramickým dražší. U keramických vložek ale častěji vzniká nutnost bourání, což se může značně prodražit. Výběr materiálu proto nepodceňujte a vždy se poraďte s odborníkem.
  4. Zjištění délky spalinové cesty, případných zalomení, místa vstupu kouřovodu (kouřovodů) apod. Díky takovému přehledu bude snazší objednat přesný počet a typ vložek bez nutnosti některé díly vracet.

Vložkování komínů - ukázky naší práce

Vložkování komínů v centru Prahy

Zobrazit celou referenci.

Na prvním obrázku je komín před vložkováním. Vidíte starou keramickou vložku, která je uvnitř propálená a poškozená. Druhý obrázek ukazuje vložkování komínu uvnitř samotné stavby, kdy bylo nutné bourat zeď. Přesto, že se vždy snažíme bourat co nejméně, někdy to zkrátka jinak nejde. Na posledním obrázku je již vidět komín po vložkování - ve staré keramické vložce je nová nerezová. V tomto případě nebylo naštěstí nutné provádět frézování.

Vložkování komínu v Mostecké ulici na Praze 1

Zobrazit celou referenci.

Vložkování komínu pomocí ohebné (flexibilní) komínové vložky.

Vložkování továrního komínu v Nové Vsi pod Pleší

Zobrazit celou referenci.

Vložkování továrního komínu v Nové Vsi pod Pleší.