Komíny pro Vás

Nabízíme Vám kompletní sortiment komínů, komínových systémů a příslušenství. Dodáme a postavíme prakticky jakýkoliv typ komína. Čím jedinečnější komín je, tím ho navrhujeme a stavíme s větším radostí - komíny nás totiž baví.

Specializujeme se hlavně na stavbu nerezových komínů Jeremias a betonových komínů Schiedel. Zároveň poskytujeme kompletní služby v oblasti údržby a renovace komínů.

Zároveň jsme oficiálním partnerem a dodavatelem komínových systémů Schiedel pro střední a severní Čechy.Komín si zaslouží Vaši pozornost

Komín prochází několika podlažími Vaší stavby a je její velice důležitou součástí. Proto nenechávejte řešení celé koncepce komínu až na poslední chvíli. Předejdete tak případným nejasnostem a zbytečným komplikacím.


Prvním krokem k novému komínu by vždy měla být konzultace přímo v místě stavby, po níž teprve následuje vypracování cenové nabídky a samotná realizace. Na základě našich zkušeností Vám takovýto postup můžeme vřele doporučit. Schůzka s odborníkem Vám pomůže vyjasnit si představu o provedení a finální podobě komínu. Nejlepší variantou bývá zahájit konzultace již krátce po započetí výstavby, jelikož s komíny souvisí řada dalších faktorů, které bezprostředně ovlivňují očekávaný výsledek, tedy správný tah: např. přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči, vynechání dostatečných montážních otvorů a prostupů a tak dále.

Komín Schiedel  Komín Jeremias - Nerez

Typy komínů

Není komín jako komín. Každý typ má svá pro a proti a každý se kvůli technickým vlastnostem hodí pro jiný typ stavby. S výběrem druhu komínu Vám vždy ochotně poradíme.

Základní přehled o typech komínů si můžete udělat z následujícího zjednodušeného popisu:

 • Komíny nerezové

  • Nerezový komín se snadno staví
  • Jsou ideální pro vedení vně domu (tzv. fasádní komín)
  • Vynikají hezkým designem, který se ideálně doplňuje s moderními stavbami
  • Nerezové komíny jsou oproti jiným variantám dražší
  • Komín, který se hodí se ke všem druhům staveb
  • Dodáváme nerezové komíny Jeremias
 • Komíny betonové

  • Betonový komín je ideální pro dřevostavby nebo domy z betonových panelů (mají stejnou tepelnou roztažnost)
  • Betonové komíny Schiedel mají prověřenou kvalitu nadstřešních částí, které se časem nedrolí, tak jako tomu bývá u konkurence.
 • Komíny cihelné

  • Komín s cihelnou tvarovkou je ideální pro umístění při cihlové stěně. Stejné materiály mají stejnou tepelnou roztažnost a nedochází tak k nežádoucím tlakům a následnému praskání omítky.
  • Cihelné komíny dodáváme od všech hlavních českých výrobců (Heluz, Ciko apod.)

Jednotlivé části komínů

 • Hlava nebo nadstřešní část komínu. Jde o viditelnou část komínového tělesa, která se nachází nad střechou budovy. U zděných komínů bývá tato část obložena lícovými cihlami nebo jinou dekorativní krytinou a bývá ukončena krycí deskou či dekorativní stříškou.
 • Komínový plášť. Jde o vnější viditelnou část komínu. U zděných komínů jde o cihlovou (či betonovou) obestavbu, u třísložkových nerezových komínů jde o vnější nerezový plášť.
 • Vymetací otvor komínu. Vymetací otvor bývá umístěn v půdním prostoru budovy v případě, že nelze nebo je obtížné čistit komín ze střechy.
 • Sopouch komínu. Jde o tu část spalinové cesty, která propojuje spotřebič (kamna, krb, kotel) se samotným tělesem komínu, konkrétně komínovým průduchem.
 • Komínový průduch. Ta část komínu, kterou přímo proudí spaliny. Například u třívrstvého zděného komínu jde o prostor uvnitř keramické vložky.
 • Vybírací otvor komínu. Vybírací otvor se používá k čištění komínu, konkrétně k vybírání sazí ze spodní části komínového průduchu. Vybírací otvor komínu je umístěn hned nad nejnižší částí komínu.

Komíny – dělení podle typů

 • Komíny jednotlivé a sdružené. Jednotlivé komíny jsou samostatné (jednoprůduchové) a sdružené mají průduchů více. Sdružené komíny bývají umístěny v řadách.
 • Komíny vestavěné, přistavěné a samostatně stojící. Vestavěné komíny jsou umístěny přímo v budově a nejsou tedy vidět z exteriéru (kromě nadstřešního zakončení). Přistavěné komíny jsou vedeny podél vnější stěny objektu.
 • Komíny průběžné a podlahové. Průběžné komíny mají půdice (vybírací otvor komínu) a většinou i patu komínu v nejnižším podlaží budovy. Do komínu pak ústí kouřovody od spotřebičů v různých místnostech v různých podlažích. Podlahové komíny mají naopak patu a půdici v tom podlaží, ve kterém je napojen spotřebič.
 • Komíny samostatné a společné. V případě samostatného komínu jsou komínem odváděny spaliny ze spotřebiče pouze v jednom poschodí. Společné komíny naopak odvádějí spaliny z více spotřebičů v různých patrech.
 • Komíny přímé a nepřímé. Přímé komíny vedou vertikálně přímo, svisle a bez odklonů. Nepřímé komíny jsou vedeny buďto šikmo (jsou odkloněny od svislé osy) nebo jsou někde v průběhu vedení spalinové cesty odkloněny od svislé osy.
 • Komíny jednovrstvé a vícevrstvé. U jednovrstvého komína je komínový průduch obklopen pláštěm (zdivem či nerezovým plechem). Vícevrstvé komíny (většinou třívrstvé) jsou složeny ze samotné komínové vložky, dále izolace a teprve vně je samotný plášť (opět zdivo nebo nerezový plech).