Reference

Vložkování komínů v centru Prahy

Vložkování komínů u starých bytových domů je vždycky práce, u které očekáváme řadu problémů. Ne jinak tomu bylo u této zakázky.
Naštěstí ale vše probíhalo bez větších problémů a starý komín s poškozenou keramickou vložkou jsme vyvložkovali novou nerezovou rourou. Zároveň nebyly spalinová cesta natolik poškozená, aby do ní nešla vsunout nerezová roura. Nebylo tedy nutné komín frézovat.
Nakonec nebylo ani nutné příliš bourat a tak nerezový komín pro čtyři kotle mohl být po několika dnech uveden do provozu.

detail vstupu do komína
ukončení komína po vložkování
společný kouřovod od 4 kotlů
30m vložku jsme tam, ale dostali
bylo nutné trochu bourat
střecha pod sněhem
komín určený k vložkování
pohled ze střechy objektu
ulice v Tůních - centrum Prahy