Reference

Komínové nástavce

Jedním z nejběžnějších řešení zlepšení tahu komínu bývá kromě čištění komínu jeho prodloužení. Tím se rozumí prodloužení účinné výšky komínu, tedy výšky počítané od zaústění spotřebiče do komína až po vyústění komínu.

Takové prodloužení komínu lze vyřešit buďto jeho dostavěním nebo jednodušší a levnější variantou - použitím komínového nástavce. Komínové nástavce jsou nerezové roury, které se dají použít pro prakticky jakýkoliv typ komínu.