Reference

Frézování komínů

Frézování komínů je poměrně náročnou činností, která vyžaduje značné znalosti. Před frézováním je nutné provést kompletní kontrolu nejen samotného komínového tělesa (zdiva komínu), ale i okolního zdiva a stropů. Při frézování komínu totiž dochází ke vzniku poměrně silných otřesů, které mohou staré zdi a stropy značně narušit.

Při frézování komínů je třeba myslet i na kvalitu a sílu zdiva komínového tělesa. Pokud fréza příliš ztenčí stěnu komínu, může dojít v krajním případě i k jeho zhroucení.

Z těchto důvodů k frézování komínu přistupujeme vždy až po důkladné kontrole stavby. Pokud komín nebo stavba nejsou pro frézování vhodné, raději zvážíme možnost použití užší komínové vložky (samozřejmě po zvážení zda je to vhodné vzhledem ke spotřebiči i účinné výšce komínu), zbourání komínu a postavení nového nebo zachování toho stávajícího a stavbu například nového nerezového komínu vně domu (tzv. fasádního komínu).

Frézování tělesa pro nové vyvložkování komínu tak nelze jednoduše doporučit nebo nedoporučit. Vždy je nutné posoudit konkrétní situaci a teprve poté se rozhodnout. Pokud vám někdo nabídne levné frézování bez předchozí kontroly objektu a komínu, raději takovou nabídku ihned odmítněte.

Požární ochrana stropů po frézování
Vyfrézovaný komín pohled ze dvířek k nebi
Vložkování vyfrézovaného komína nerez vložkou
Komín po vyfrézování 2
Komín po vyfrézování 1
Komín před frézováním
Frézovací hlava v akci
Frézovací hlava s hadicemi v komíně
frézovací hlava v komíně
frézovací koncovka
hadice od agrgátu k frézovací halvě
agregát u domu