Reference

Nerezový komín pro finský domek

Stavba nerezového komínu pro finský dům, tedy celodřevěný srubový dům, byla pro nás velkou výzvou. Komín i celá spalinová cesta zde musí být důkladně odizolována tak, aby na žádném místě nedocházelo k přímému kontaktu kouřovodu se dřevem. Izolační vrstva kolem komínu musí být u dřevostavby tohoto typu výrazně širší než u zděných staveb.

Realizace nerezového komínu se nám více než povedla. Zvládli jsme totiž skloubit přísné technické a bezpečnostní nároky s designovými požadavky zákazníka.

Technicky šlo o vnější nerezový komín zavěšený na dřevěné stěně domu a navíc s průchodem střechou. Komín musel být při průchodu dřevěnou stěnou a střechou opatřen protipožární ochranou a unikátní řešení vyžadovalo i přivrtání nerezové konzole ke stěně domu.

zaústění do domečku
Čelní pohled
protipožární obklad komína ve stěně
protipožární podklad pod plechovou konzolou a zakrytí průchodu střechou
detail přivrtání konzole