Reference

Komíny pro Arénu Karlovy Vary

Pro nově postavenou sportovní arénu v Karlových Varech jsme postavili kompletní systém odvodu spalin. Šlo o dva fasádní nerezové komíny a návrh a realizaci propojení kotlů a komínů pomocí nerezových kouřovodů.

kotelna
detail komínů na fasádě
hala s komíny