Nerezové kouřovody Jeremias EW

Zpět na nerezové komíny | Nerezové komíny DW | Komíny EW TWIN

Jde o jednovrstvý komínový (kouřovodový) systém. Nerezový komínový systém Jeremias EW tvoří vysoce kvalitní a certifikované komponenty vhodné pro vložkování (sanaci) starších komínů. Používá se i jako kouřovod propojující spotřebič s komínem nebo pro přívod a odvod vzduchu (provětrávání). Výhodou systému EW je snadná a rychlá montáž a dlouhá životnost díky použití nerezové oceli.

Nerezový systém EW - Fu

Nerezový komín Jeremias EW fu

Jde o jednoplášťový nerezový systém odkouření. Používá se pro sanaci stávajících komínů, jako kouřovod a pro přívod a odvod vzduchu.

Systém je vhodný pro spotřebiče na pevná paliva, plyn i olej a je odolný proti vyhoření sazí. Nerezový komínový systém EW - Fu je vhodný pro úpravu komínového průřezu způsobem, který vyhovuje všem moderním spotřebičům.

Díly nerezového komínu EW - FU lze kombinovat s některými díly typů Albi, Flex Al-bi, Flex EW-Fu a EW las. Ke komínu lze přidávat izolaci formou izolačních návleků.

Síla použitého nerezového materiálu je 0,6 mm až 1 mm se střední drsností 1 mm.

Jednoplášťový nerezový komín EW - ALbi

Nerezový komín Jeremias EW Albi

Systém EW - Albi je přetlakový jednoplášťový nerezový komín pro odvod spalin z kondenzačních kotlů. Komín je odolný proti vlhkosti a je vhodný pro plynná a olejová paliva.

Komín je vyroben z 0,6 až 1 mm silného nerezového plechu svařovaného kontinuálním WIG / laserem. Střední drsnost je 1 mm. Jednotlivé díly komínového systému EW - Albi se spojují systémem hrdlo/zásun s vnější sponou a vnitřním těsněním. Celkový přetlak může být až 200 pa.

K systému lze volitelně doplnit volnou izolaci izolačními návleky a zároveň lze systémové díly kombinovat se základními díly EW a těsněním.

Nerezový komínový systém EW-line flex EW-Fu

Nerezový komín Jeremias EW-line flex EW-Fu

Jde o jednoplášťový podtlakový nerezový komín s ohebným potrubím - flexibilními spalinovody. Je vhodný pro použití u stávajících komínu pro sanaci. Komín je zároveň odolný vůči vyhoření sazí.

Flexibilní nerezový komín EW-Fu lze použít u spotřebičů spalujících pevná paliva, plyn nebo olej. Maximální provozní teplota komínového systému je 400°C.

Komínové vložky jsou vyrobeny z nerezových dílců o síle 0,12 - 0,24 mm, které se do sebe zapojují (na jedné straně je zúžení a na druhé hrdlo). Střední drsnost materiálu je u jednovrstvé vložky 5 mm a u dvouvrstvé 2 mm.

Komínový systém EW-line flex je možné kombinovat se základními složkami podtlakového systému EW-Fu.

Přetlakový nerezový komínový systém Ew-line flex al-bi

Nerezový komín Jeremias Ew-line flex al-bi

Ew-lin flex Al-bi je jednoplášťový přetlakový nerezový systém ideální pro sanaci stávajících komínů. Je tlaku těsný a vhodný pro přetlakové spotřebiče.

Komín je vhodný pro spotřebiče na pevná paliva, plyn i olej. Provozní teplota spalin v komíně nesmí přesáhnout 200°C při přetlaku a 400°C při podtlaku.

Systém tvoří nerezové flexibilní vložky a rovné roury. Síla stěny je u jednovrstvých vložek 0,12 mm a u dvouvrstvých pak 0,24 mm. Při stavbě komína se flexi vložky se do sebe zasouvají (hrdlo je vybaveno vnitřním těsněním) a při přechodu z flexi do pevné roury se používá těsnící tmel. Maximální přetlak je 200 Pa a střední drsnost ohebných rour je 5 mm u jednovrstvých a 2 mm u dvouvrstvých.

Koncentrické komíny EW-las

Nerezový komín Jeremias EW-las

Nerezový systém EW-las je přetlakový komín s dvojitým vedením. Komín je určen pro spotřebiče nezávislé na vzduchu z místnosti a dá se použít pro jeden nebo více kotlů (na plyn nebo olej).

Materiál má stěnu silnou 0,6 mm, maximální provozní teplotu 200°C a je svařován kontinuálním WIG / laserem. Střední drsnost je 1 mm.

EW-las lze kombinovat se základními díly komínového systému EW-Fu.

Jednoplášťový nerezový komínový systém EW-kl

Nerezový komín Jeremias EW-kl

Přetlakový konický komín EW-kl je určen pro všechny běžné typy kotlů, motorů i kogeneračních jednotek s konickými spoji.

Maximální provozní teplota systému je 200°C resp. 400°C resp. 600°C a lze ho použít pro pevná paliva, plyn i olej.

Roury jsou silné 0,6 - 1 mm, svařované kontinuálním WIG / laserem a střední drsnost mají 1 mm. Spojení vložek se provádí pomocí kovových - konických spojů s hrdlem a volitelně lze použít stahovací spony. Vložky jsou odolné proti vyhoření sazí.

Nerezové jednoplášťové kouřovody EW-vh

Nerezový komín Jeremias EW-vh

Komínový systém EW-vh je určen pro všechny běžné podtlakové spotřebiče. Spojovací roury jsou z nerezu ve vysokém lesku a jsou vhodné pro použití se spotřebiči spalujícími plyn, olej i pevná paliva.

Maximální provozní teplota systému je 400°C. Stěny jsou s vysoce lesklým povrchem, svařované kontinuálním WIG / laserem a sílou stěny 0,5 mm. Střední drsnost je 1 mm.

Díky vysoce kvalitnímu provedení, těsnosti a speciálním spojům jsou kouřovody EW-vh velmi stabilní a neohýbají se. Proto není třeba používat žádné spony. Vedení kouřovodu od spotřebiče ke komínu musí mít spád 3-5°.

Plastový kouřovod EW-pps

Plastový kouřovod Jeremias EW-pps

Kouřovody jsou určeny pro spotřebiče nezávislé na množství vzduchu. Použít jej lze u spotřebičů spalujících olej nebo plyn. Maximální teplota spalin je 120°C.

Roury jsou vyrobeny z polypropylenu se střední drsností 1 mm a sílou stěny 2 mm. Svařovány jsou tupým švovým svárem a umožňují přetlak až 200 Pa.