Reference

Odstrašující příklady frézování komínů

K frézování komínů se musí přistupovat s rozumem. Jinak mohou vzniknout nepříjemné problémy. Správné postupy najdete v sekci Frézování komínů. Dokonce jsme se setkali i s případy, kdy kominík s vidinou zisku doporučil frézování komínu i přesto, že důkladně nezkontroloval statiku okolního zdiva. Po vyfrézování došlo díky silným vibracím ke vzniku prasklin a jen se štěstím se nestalo nic horšího. Nezapomínejte, že komín je důležitou součástí statiky domu a nepromyšlené frézování ji může zásadně narušit.

Ochrana proti požáru po vložkování ? Svědomitý přístup realizátora !
Příklad ochrany dřevěného stropu od vyfrézovaného komína vyvložkovaného následně nerezem
Nerezová vložka je po frézování vždy velice blízko spalných konstrukcí stropu pokud v něm jsou - nutno odizolovat !!!
Po vyfrézování a vyvložkování je nutno odstranit trámy od komína !!!
V místě starých napojení může zeď prasknout či vypadnout cihla !
Zvětralé komíny se nesmí frézovat !!! Nejdříve OPRAVIT
Komín nevydžel tlak frézy 2
Komín nevydržel tlak frézy 1