Reference

Naše montáže leden 2011

I v zimě se dá stavět. Samozřejmě s určitými omezenímy. Ty se ale týkají hlavně zděných komínů, kdy musíme dodržovat předepsané postupy při práci s maltou. Jiná situace je ale při montáži nerezových komínů, které můžeme stavět při prakticky jakémkoliv počasí. Jde totiž o tzv. suchou stavbu, při které nedochází až na výjimky k žádnému zdění.